Michael Berglund Board Value

Michael Berglund Board Value

I höst föreläser jag på Michael Berglund Board Value’s välkrediterade Ordförandeutbildning.

Här kan Du läsa mer om utbildningen.

Läs mer om MBBV här.MBBV