Allbright: För mycket lika i styrelserummet…

Allbright: För mycket lika i styrelserummet…

…vilket inte grundar för värdeskapande styrelsearbete.

Allbright Stiftelsens rapport är en kartläggning för att belysa avsaknaden av diversifiering på ledande positioner. De allra flesta menar att vi bör öka andelen kvinnor i börsbolagens styrelser. Men AllBright nöjer sig inte med det, de vill ha diversifierade grupper och det uppnår Sverige endast genom en förändrad syn på kompetens och genom ett aktivt ägarstyrningsarbete som frångår konsensustänkandet och reproduktion av normer.

En rapport som alltså grundar för kvotering av bra folk in i styrelser – inte bara kvinnor.

Chapeau!

Läs mer här och hämta rapporten.