Läsare om boken

Styrelsearbete och styrelsens roll för utvecklandet av bolag har välförtjänt uppmärksammats de senaste åren. Något som dock varit eftersatt är den ökade betydelse som styrelseordföranden både givits och fått såväl legalt som praktiskt. Att styrelseordförandens roll fokuseras i denna bok är en välgärning som den som är intresserad av bolagsstyrning tacksamt kan ta del av.

Matts Kärreman, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet

PhD, Associate Professor

Department of Business Administration

 

Styrelseordföranderollen kan vara väl så viktig som VD-rollen för företagets utveckling. Därför bör alla med styrelseambitioner läsa denna bok. Det har skrivits många böcker om styrelsearbete – men ingen jordnära och praktisk bok om den viktiga ordföranderollen. Förrän nu. Tag hjälp av boken för att utveckla styrelsens arbete och företaget.

Håkan Meyer

 

Jag har nu läst er nya bok och tycker den är bra. Finns nog något matnyttigt för många att ta del av.

Suzanne Sandler

 

Tycker att bokens uppdelning i tre delar är bra och det känns tydligt att boken är skriven av någon med erfarenhet av ordföranderollen. Jag tror många kommer att uppskatta boken som äntligen vänder sig till nuvarande och blivande ”kollegor” i ordföranderollen.

Roger Larsson

 

Nu har jag läst boken. Den var galet inspirerande och jag blir än mer övertygad om att det är åt detta hållet jag vill gå och utvecklas! Den gav en bra grund för många dimensioner, både ansvaret och kreativiteten samt en del bra checklistor som jag kan använda för att utvärdera framtida uppdrag.

Daniel Larsson

 

I Ordförandens nya roll får du som styrelseordförande många konkreta råd och tips om hur du på bästa sätt kan utveckla styrelsearbetet för att skapa konkurrensfördelar för bolaget.

Peter Pettersson