News & Blog

Here you find news, events, ideas, thoughts, the lot.

Guest Lecturer University of Lund

Posted by on Jan 16, 2014 in Uncategorized | Comments Off on Guest Lecturer University of Lund

Guest Lecturer University of Lund

Recurring Guest Lecturer at EFL – Executive Foundation Lund and their excellent Corporate Governance programme. Enthused by the participants’ engagement and willingness to add value. Great material for future Board of Directors. Programme lead by corp gov wiz Matts Kärreman.

read more

Greatest Christmas Gift to an Entrepreneur!

Posted by on Dec 24, 2013 in Uncategorized | Comments Off on Greatest Christmas Gift to an Entrepreneur!

Greatest Christmas Gift to an Entrepreneur!

This must be the Greatest Christmas Gift an entrepreneur could ever get from its employees. Translation: Merry Christmas! Your christmas present will be FREE work for 4 hours on a Saturday of your choice. You bet those entrepreneurs are proud of their employees. Have a prosperous and happy 2014!

read more

Allbright: För mycket lika i styrelserummet…

Posted by on Nov 18, 2013 in Uncategorized | Comments Off on Allbright: För mycket lika i styrelserummet…

Allbright: För mycket lika i styrelserummet…

…vilket inte grundar för värdeskapande styrelsearbete. Allbright Stiftelsens rapport är en kartläggning för att belysa avsaknaden av diversifiering på ledande positioner. De allra flesta menar att vi bör öka andelen kvinnor i börsbolagens styrelser. Men AllBright nöjer sig inte med det, de vill ha diversifierade grupper och det uppnår Sverige endast genom en förändrad syn på kompetens och genom ett aktivt ägarstyrningsarbete som frångår konsensustänkandet och reproduktion av normer. En rapport som alltså grundar för kvotering av bra folk in i styrelser – inte bara kvinnor. Chapeau! Läs mer här och hämta...

read more

HBR: Board qualification – Skills as Opposed to Network

Posted by on Oct 16, 2013 in Uncategorized | Comments Off on HBR: Board qualification – Skills as Opposed to Network

HBR: Board qualification – Skills as Opposed to Network

I Harvard Business Review Network Blog pekas det på att ett nytt sätt att hitta styrelseledamöter börjar utvecklas. Man kan nästa tro att det är sarkastiskt: It starts with a  focus on skills. I motsats till att välja från egna nätverk, mestadels manliga, vita nätverk. Although many boards continue to select new members from their own networks, our research suggests that more are beginning to implement objective processes to select members based on the skills and attributes that boards need to be effective. Så kanske vi nu kan få ett stridsrop för att kvotera in bra folk i styrelser – för det behövs innerligt. Om styrelsen skall vara en konkurrensfördel, snarare än en hämsko. Och styrelsearbetet skall skapa värde, för verksamhet och ägare. Vidare pekade HBRs undersökning på vilka de viktigaste kompetenserna är: In our survey, we also asked about specific skills. We wanted to know which were the strongest skills represented on boards and which were missing. Directors named industry knowledge, strategy, and financial-audit expertise as their strongest skill sets. Läs mer...

read more

McKinsey Global Survey on Board Governance

Posted by on Oct 1, 2013 in Uncategorized | Comments Off on McKinsey Global Survey on Board Governance

McKinsey Global Survey on Board Governance

Directors know more about the company, but need to put more time in, and (EUREKA!) Directors understand the strategy better! According to McKinsey Quarterly Directors say a greater portion of their boards’ time is now spent on strategy, while they are spending less time than before on M&A. The share of time spent on strategy is even greater at private-company boards than at public companies, which tend to spend more time on compliance. When looking ahead, Directors summerise the future issues in: Increased attention to risks Make time Learn from peers Read more...

read more

Siffrornas vikt i styrelsearbetet

Posted by on Sep 18, 2013 in Uncategorized | Comments Off on Siffrornas vikt i styrelsearbetet

Siffrornas vikt i styrelsearbetet

Tillsammans med Göran Alvek, Finansieringschef på ALMI Skåne, fick jag möjlighet att träffa och träna styrelsekandidater i siffrornas nödvändiga nytta i styrelsearbetet och hur man ser verksamheten genom siffrorna. Nyckeltalens användning som reling och momentär kompass dryftades, vikten av ordning och reda för att ge utrymme för kreativt strategiarbete betonades, smakliga muffins inmundigades och en energisk skara åhörare blev förhoppningsvis inspirerade att bidra än mer i styrelserummet. Vilket gäng!

read more

Michael Berglund Board Value

Posted by on Aug 20, 2013 in Uncategorized | Comments Off on Michael Berglund Board Value

Michael Berglund Board Value

I höst föreläser jag på Michael Berglund Board Value’s välkrediterade Ordförandeutbildning. Här kan Du läsa mer om utbildningen. Läs mer om MBBV här.

read more

Nationell Alumni Styrelsekraft

Posted by on Jun 25, 2013 in Uncategorized | Comments Off on Nationell Alumni Styrelsekraft

Nationell Alumni Styrelsekraft

I dagarna har Styrelsekrafts Nationella Alumni haft sin första träff sedan starten. Vi gästade Krusenbergs Herrgård och Styrelsekraftare från alla tidigare år var inbjudna. Den samlade kompetensen triggade både affärsidéer och potentiella samarbeten. Klart är att detta gäng som samlats var vana vid, och drivs av, hög kapacitet, effektivitet, snabb analys och fokus på kärnfrågan. Dessutom en för mig välkommen och uppskattad mängd personer som är bra på att räkna och snabbt tolka verksamheten bakom siffrorna. Vassa diskussioner med rappa slutsatser och nydanande idéer och inspel. Fler heta styrelsekandidater på ett ställe har jag nog inte...

read more

Peak Oil på Ålandsbanken

Posted by on Jun 14, 2013 in Uncategorized | Comments Off on Peak Oil på Ålandsbanken

Peak Oil på Ålandsbanken

I dag hade StyrelsePoolen möte hos Ålandsbanken där nämnde banks Mikael Bondesson underhållande och kompetent stimulerade vår diskussion kring Peak Oil och hur vi i vårt styrelsearbete förhåller oss till detta. Mycket illustrativt visade Mikael Bondesson os vari utmaningarna kring oljetillgången ligger. Han förbrukade både vattenflaskor och citroner! Mikael har ett privat intresse för just Peak Oil och jag kan rekommendera att lyssna på hans underhållande men också mycket tankeväckande föredrag.

read more

Inspireras av ny bolagsstyrning i Storbritannien?

Posted by on Apr 20, 2013 in Uncategorized | Comments Off on Inspireras av ny bolagsstyrning i Storbritannien?

Inspireras av ny bolagsstyrning i Storbritannien?

I Dagens Industri publicerades idag en debattartikel av Svensson och Wijk kring intressentvärdeslogiken som färgat ny aktiebolagslagstiftning i Storbritannien. Reflekterar kring att det kanske inte är självklart för de flesta att det bästa och mesta aktieägarvärdet levereras genom lönsamma kundrelationer, motiverade och engagerade medarbetare, gediget förtroendekapital hos intressenter och ett gott varumärke/anseende. Så det ena motsäger kanske inte det andra, men uppenbarligen behöver sambanden mellan lönsamhet, bolagsstyrning och gott företagande förtydligas. To do good, you need to do well. Här kan Du läsa MIT artikeln om How to Do Well and Do Good. I Sverige har vi också flera som gör samma koppling, exempelvis styrelseproffset och förtroendekapitalisten Kristina...

read more