HBR: Board qualification – Skills as Opposed to Network

HBR: Board qualification – Skills as Opposed to Network

I Harvard Business Review Network Blog pekas det på att ett nytt sätt att hitta styrelseledamöter börjar utvecklas. Man kan nästa tro att det är sarkastiskt: It starts with a  focus on skills. I motsats till att välja från egna nätverk, mestadels manliga, vita nätverk.

Although many boards continue to select new members from their own networks, our research suggests that more are beginning to implement objective processes to select members based on the skills and attributes that boards need to be effective.

Så kanske vi nu kan få ett stridsrop för att kvotera in bra folk i styrelser – för det behövs innerligt. Om styrelsen skall vara en konkurrensfördel, snarare än en hämsko. Och styrelsearbetet skall skapa värde, för verksamhet och ägare.

Vidare pekade HBRs undersökning på vilka de viktigaste kompetenserna är:

In our survey, we also asked about specific skills. We wanted to know which were the strongest skills represented on boards and which were missing. Directors named industry knowledge, strategy, and financial-audit expertise as their strongest skill sets.

Läs mer här.