Inspireras av ny bolagsstyrning i Storbritannien?

Inspireras av ny bolagsstyrning i Storbritannien?

I Dagens Industri publicerades idag en debattartikel av Svensson och Wijk kring intressentvärdeslogiken som färgat ny aktiebolagslagstiftning i Storbritannien. Reflekterar kring att det kanske inte är självklart för de flesta att det bästa och mesta aktieägarvärdet levereras genom lönsamma kundrelationer, motiverade och engagerade medarbetare, gediget förtroendekapital hos intressenter och ett gott varumärke/anseende. Så det ena motsäger kanske inte det andra, men uppenbarligen behöver sambanden mellan lönsamhet, bolagsstyrning och gott företagande förtydligas. To do good, you need to do well.

Här kan Du läsa MIT artikeln om How to Do Well and Do Good.

I Sverige har vi också flera som gör samma koppling, exempelvis styrelseproffset och förtroendekapitalisten Kristina Jarring.