Styrelseträning

I Agent As styrelseträning tränar du styrelsearbete i praktiken och löser olika dilemma. En god förutsättning är att du har en en grundläggande kunskap om regelverket kring ett styrelseuppdrag och/eller att du har erfarenhet från styrelsearbete. Har du inte det kan du utbilda dig bland annat hos Agent A (läs mer här).

I styrelseträningen ligger fokus på olika dilemma som man som styrelsearbetare ständigt träffar på.

  • Hur skall dessa lösas?
  • Hur skall jag tänka?
  • Hur involverar jag mina styrelsekollegor på ett bra sätt?
  • Hur hanterar vi vår olika profiler och ändå jobbar effektivt?
  • Hur säkerställer vi att vi inte glömmer någon vinkel eller formalia?
  • Under träningen tillämpar du aktivt många praktiska verktyg som hjälper dig att skapa ett effektivare styrelsearbete.
  • Vad skall ingå i varje ”styrelsepärm”? Nyckeldokument och mallar
  • Strategi och utvecklingsprocessen. Hur lägger vi upp en bra process, tillsammans med ägare och ledning?
Kontakta oss här för att arrangera din egens styrelseträning eller anmälan dig till nästa styrelseträningstillfälle.