Deltagare om styrelseträningarna

Av allt bra tycker jag att det bästa var hur fokus låg på PRAKTISKT värdeskapande styrelsearbete, utan att för den skull tappa lag- och regelverk. Sättet att utbilda med stort utrymme för givande diskussioner imponerar också.

 

Tack för en riktigt bra kurs. Som jag sa när jag var där är detta en av de bästa kurserna jag gått på många år. Den var mycket vältajmad för min del.

 

Med teoretisk förankring, kreativa infallsvinklar och nyttiga erfarenheter från realistiska situationer, har Sophie vidgat perspektivet på ett effektivt styrelsearbete. Ny inspiration, kunskap och värdefulla kontakter tar jag med mig hem för att genast omsätta ord i handling i min roll som styrelseledamot. Jag kan varmt rekommendera kursen!

 

Det som jag tycker var det allra bäst för mig var de praktiska exempel som jag kommer att kunna relatera till under flera år framöver. Dina case var “verkliga händelser” och hade dessutom en lösning som lyfte fram koden och ABL på ett väldigt bra vis. Dessutom fick jag ett suveränt tillfälle att få konkreta råd om hur jag ska hantera ett eget dilemma.

 

Jag har “tyvärr” inga tips om vad du ska sluta eller börja göra. Jag var så nöjd när jag lämnade kursen och jag är fortfarande väldigt glad att jag hittade så rätt i mitt val av utbildning.

 

En “crash course” i styrelsearbete med en perfekt blandning av teori, användbara verktyg och verkliga styrelse dilemman att jobba med. Absolut en av de mest användbara utbildningarna jag deltagit i. Kan varmt rekommenderas!

 

Många gånger när jag gått utbildning, så känns det som om att en del av syftet med utbildningen är att ”hinna med att gå igenom alla punkter på listan”, detta oberoende på om deltagarna är med på båten eller ej. Det skulle aldrig hända på någon av Sophies utbildningar. Sophie har en extra lyhördhet kombinerat med en konkret professionalism. Det innebär att hon inte bara har stor kunskap inom området bolagsstyrning och styrelseutveckling, utan hon har en förmåga att anpassa utbildningen till dem som är med och ser till att alla får med sig hem, det som just de behöver. En unik förmåga som jag ser det.

Därför kan jag varmt rekommendera Sophies styrelseutbildningar.