Siffrornas vikt i styrelsearbetet

Siffrornas vikt i styrelsearbetet

Tillsammans med Göran Alvek, Finansieringschef på ALMI Skåne, fick jag möjlighet att träffa och träna styrelsekandidater i siffrornas nödvändiga nytta i styrelsearbetet och hur man ser verksamheten genom siffrorna. Nyckeltalens användning som reling och momentär kompass dryftades, vikten av ordning och reda för att ge utrymme för kreativt strategiarbete betonades, smakliga muffins inmundigades och en energisk skara åhörare blev förhoppningsvis inspirerade att bidra än mer i styrelserummet. Vilket gäng!