Chairman in Steny AB

Chairman in Steny AB

Leading Swedish Stone Companies Form New Chain

Leading stonemasons form the new national chain Steny to strengthen the Swedish stone industry by ensuring high quality and local service to customers. The Steny companies has a turnover of over 19 million euro with over 100 employees nation-wide. The the aim is to grow the chain through expanding the owner base and through franchising.

Ny kedja utvecklar stenbranschen i Sverige

Sveriges ledande stenhuggerier bildar kedjan Steny. Motivet är att stärka den svenska stenindustrins konkurrenskraft genom att säkra hög kvalitet och lokal service till kunderna. Stenyföretagen omsätter drygt 170 mkr och finns på elva orter i Sverige, men ambitionen är att kedjan ska växa genom att fler stenhuggerier ansluter sig.

Sophie Persson blir styrelseordförande i bolaget.

Läs Pressmeddelande Riks här.

Besök Stenys hemsida här.