Om Sophie Persson


Sophie Persson är idag professionell styrelseledamot och styrelseutbildare.

Sophie Persson har mångårig erfarenhet som företagsledare. Genom sitt engagemang i olika branscher, internationellt och lokalt, som egen företagare och anställd VD, som styrelseledamot, i avlönade så väl som ideella uppdrag har Sophie idag ett brett nätverk som sträcker sig över alla idag yrkesverksamma åldrar.

När hon tog examen från European Business School i London beskrev hon sin målsättning som ”Making a difference in realising financial and human potential in organisations”. Denna målsättning är idag lika, om inte mer, relevant för henne.

Sophie står för ett ledarskap som man förtjänar, inte tillskansar sig genom en viss funktion eller titel. Man brinner för uppgiften och för att ge andra förutsättningar att göra ett utmärkt, eller till och med exceptionellt, jobb. Att leverera resultat är huvuduppgiften och det är HUR detta görs som skiljer exceptionella ledare från (dåliga) chefer. Man är modig, och övervinner sin rädsla, för att nå målen.

Sophie älskar att göra affärer och leverera resultat. Sophie poängterar:

”För att vara framgångsrik i detta så menar jag att det är nödvändigt att ha en strategi, eftersom man annars saknar inriktning och är ju då i praktiken redan vilse. Men en strategi som aldrig genomförs är slöseri, och här är människor nyckeln: en bra strategi med goda resultat levereras varje dag, av var och en i organisationen. Så, att leverera resultat handlar om människor.”

Sophie har ett starkt och dynamiskt ledarskap, hängivenhet, dokumenterade resultat och erbjuder även ett gott skratt då och då! Hon har internationell erfarenhet, talar flera språk och vana att arbeta med en mångfald av människor i högpresterande team. Dessutom karisma, strategisk kapacitet och genomförandekraft, medievana och ett brett nätverk.

Idag arbetar Sophie med styrelseuppdrag (som styrelseordförande eller styrelseledamot) och att stötta andra styrelser med rådgivning, utvärderingledamotsrekrytering och inte minst förbättring av styrelsearbetet och utfallet av det. Läs mer under Styrelseutveckling.

I styrelserummet får Sophie möjlighet att använda alla sina förvärvade kunskaper och kompetenser. Från ledarskap och verksamhetskunskap, förändringsarbete, teamutveckling, marknad och produktion, internationella affärer, förhandling, etc…

Klicka här för en länk till några av Sophies tidigare erfarenheter.

Kontakta Sophie här.