Styrelsepoolen

StyrelsePoolen är en sammanslutning av professionella styrelseledamöter i Sverige som arbetar minst halvtid som styrelseledamöter i olika bolag. Syftet med StyrelsePoolen är att verka för utveckling av styrelsearbetet och att vara ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte mellan mycket kompetenta och erfarna personer.

StyrelsePoolens sammankomster ägnas alltid åt något speciellt tema dit ofta utomstående med speciell kunskap eller position i näringslivet inbjuds att delta. Detta organiserade umgänge leder till bättre styrelseledamöter vilket är själva avsikten med StyrelsePoolen.

För medlemskap krävs bl. a. minst halvtid som styrelseledamöter i olika bolag och en gedigen ledarerfarenhet från näringsliv eller förvaltning.

Till StyrelsePoolen har också adjungerats personer som i sina roller som rådgivare kommer i nära kontakt med styrelsearbete.

StyrelsePoolen är organiserad i tre regionala avdelningar: Väst, Öst och Syd. Våra medlemmar är engagerade i cirka 500 olika företag.

Sophie Persson är ordförande i Styrelsepoolen Syd.

Läs mer om Styrelsepoolen och dess medlemmar här.