Styrelseutbildning

Innan eller då man precis börjat åta sig styrelseuppdrag bör man genomgå en grundläggande styrelseutbildning. Det finns flera olika leverantörer av sådana, bland annat Styrelseakademin. För en mer avancerad nivå finns exempelvis EFLs Corporate Governance eller Västsvenska Handelskammarens Styrelsediplomeringsutbildning och kan rekommendera dessa. Jag gästföreläser på delar av dessa utbildningar.

Skräddarsydda lösningar för specifika styrelser görs regelbundet. Kontakta då oss för förslag.