Ordförandeprofil

I praktiken ägnar styrelseordföranden merparten av sin kraft åt framåtriktade frågeställningar samt engagemang och effektivitet i styrelserummet. Mycket tid ägnas också åt nyckelrollen i att vara en länk till ägarna och de facto chef till VD. Därför blir matchningen av ordföranden till organisation en ytterligt sensibel historia.

Skaffa dig en styrelseordförande med bred vindruta och liten backspegel.

Styrelseordföranden skall komplettera, och väl samarbeta med ägare och VD.

Åsikterna kring att styrelseordföranden skall vara från verksamhetens bransch går isär. Det kan finnas fördelar med en styrelseordförande som inte är alltför kunnig om verksamheten och frågorna. Annars finns risken att ordföranden för snabbt har lösningen klar för sig, vilket inte uppmuntrar ledamöter till att tänka utanför ramarna. Den nyfikenhet en icke-branschkunnig styrelseordförande för med sig kan vara ytterst välgörande i de strategiska valen för verksamheten.

I generella termer har en bra ordförande ofta:

  • Ledaregenskaper
  • Process- och team kompetens
  • Verksamhetskunnig (inte nödvändigtvis branschkunnig)
  • Helst egen VD/affärsutvecklingserfarenhet
  • Förmåga att värdera den egna och andras verksamheter, i finansiella eller andra termer
  • Kunskap kring olika finansieringsformer
  • Tydlig kommunikatör
  • Civilkurage
  • Affärssinne