Om styrelseutveckling

Agent A hjälper styrelser som vill förbättra sitt arbete av olika skäl. Det kan vara styrelser som behöver effektivisera sitt styrelsearbete före, under och efter styrelsemötena. Eller behöver stöd i att träna nyblivna styrelseledamöter i skräddarsydda introduktionsprogram som både involverar det legala ramverket och den specifika verksamhetens situation och ambition. En sådan introduktion besparar styrelsemötena från tidsödande förklaringar som kan klaras av inom introduktionsprogrammets ramar.

Styrelseutveckling kan vara:

  • Etablera en gedigen grundplattform för ett aktivt styrelsearbete genom gemensamt arbete med syfte, roller, ägardirektiv, strategi, teamet, ledningssamarbete, rutiner, etc.
  • Effektivisera styrelsearbetet före, under och efter styrelsemötet.
  • Svetsa samman styrelsen som team och förbättra samarbetet.
  • Skräddarsytt introduktionsprogram för nya styrelseledamöter. Det legala ramverket och den specifika verksamhetens situation och ambition, samt möten med nyckelpersoner.
  • Styrelseutbildning.
  • Styrelseseminarium. Föredragning kring ett överenskommet styrelsetema, för inspiration.
  • Styrelseträning. Hur skapa det mest värdeskapande och effektiva styrelsearbetet? Träning med verktyg och tillämpning.
  • etc.

Följande områden inom styrelseutveckling kan du få hjälp med av Agent A: