Styrelse eller inte?

En verksamhet går igenom olika utvecklingsfaser. I vissa faser är det synnerligen ändamålsenligt att etablera en professionell styrelse som kan bidra till verksamhetens värdeutveckling, exempelvis då en ägarledd verksamhet är på väg, eller just har, tagit in en extern VD.

Men det finns också faser där andra former kan vara oändligt mer ändamålsenliga än styrelseformen. Exempelvis i form av mentorer eller Advisory Board.

Går du i styrelsetankar så bör du först analysera om detta verkligen löser de knutar och ger de möjligheter du vill och förväntar dig. Vi kan hjlpa dig med en sådan analys. Kontakta oss här.