Styrelserekrytering

Att ta in en ny styrelseledamot eller styrelseordförande kan ibland kräva såväl eftertanke, snabbhet som hjälp.

Kontakta gärna oss genom här om du söker nya resurser till din styrelse. Kanske vi känner någon som skulle passa in. Vi träffar ju många styrelsearbetare.

Tänk på att först tänka efter vilken profil du är ute efter.

Ordförandens profil: Ledarskapskapacitet och ledarfilosofi i styrelserummet. Erfarenhet, personliga egenskaper, kunskaper, tillvägagångssätt, personligt nätverk. Matcha med verksamhetens situation och ambition – nu och på några års sikt. Läs mer här.
Ledamotens profil: Erfarenhet, personliga egenskaper, kunskaper, tillvägagångssätt, personligt nätverk. Matcha med verksamhetens situation och ambition – nu och på några års sikt. Matcha med övriga styrelseledamöter. Läs mer här.

Valberedningen bör kontinuerligt upprätta profiler för styrelsens ledamöter utifrån

  • Ägardirektivet. Vad är uppdraget? (Ägarnas ambitioner, intentioner restriktioner samt verksamhetens situation)
  • Verksamhetens styrelse och geografi
  • Verksamhetens situation och ambition
  • Kompetensbehov framöver
  • Den strategiska inriktningen
  • Omvärldens förändringstakt
  • Succession i styrelsen
  • Komplettera övriga styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden

En successionsplan är ett bra verktyg, för att i tid komplettera med nya ledamöter och ibland proaktivt avveckla nuvarande.

Som ordförande bör du föra en dialog med valberedningen om dessa arbetsuppgifter och se till att de har relevant underlag för att fullgöra sitt arbete.