Styrelseutvärdering

Att årligen formellt utvärdera styrelsens arbete ger en god grogrund för aktiva förbättringar i styrelserummet. På ett tidigt stadium bör vikten läggas vid diskussion inom styrelsen hur man jobbar med utvärderingens utfall och finner en relevant förbättringsprocess.

Utvärderingsarbetet anpassas till verksamhetens situation och ambition. Utvärdering görs vanligtvis i följande steg:

  • Enkäter/intervjuer
  • Återkoppling i workshop med styrelsen
  • Observationer och rekommendationer för nästa steg
  • Förbättringsplan (styrelsen enskilt eller tillsammans med Agent A)