Styrelsegrupputveckling

Agent As erbjudande inom Styrelsegrupputveckling inkluderar bland annat nedanstående. Dock har varje styrelse vanligtvis sitt eget skräddarsydda upplägg utifrån situation och ambition:

Styrelseutvärdering:

  • Styrelsens arbete och samarbete utvärderas gemensamt och planläggs för hur effektiviseringar och förbättringar skall genomföras. Vanligen årlig uppföljning.

Formalia och struktur, möteseffektivitet:

  • Genomgång av de formalia som skall vara på plats i varje styrelse. Tips, verktyg och mallar för att tillämpa, säkra och effektivisera dessa. Grundläggande möteseffektivitet med fokus att ge utrymme för de väsentliga frågorna.

Planering och genomförande:

  • Styrelseårets planering, när sker vad, bästa förutsättningarna för strategiarbetet, resurser till styrelsearbetet, teamets samarbete och roller.

Processtöd i samband med styrelsemöten:

  • Löpande stöd vid möten, genomförande av strategiworkshopar.

Individuell coaching styrelseordföranden:

  • Regelbundna träffar utifrån behov.