Välkommen till Agent A

Vi arbetar med styrelseutveckling och styrelseuppdrag.

Om styrelsen skall bidra till verksamhetens värdeutveckling så behöver varje styrelseledamots kunskap och engagemang i bolagets affär vara hög. Detta kräver naturligtvis mer tid än tidigare och också att det finns en viss begränsning i hur många verksamheter en styrelseledamot kan engagera sig i. För just graden av engagemang hos respektive ledamot är direkt avgörande för hur effektiv och värdeskapande styrelsen är och kan bli.

Av detta följer att styrelseordföranden är en nyckelperson i att skapa och utveckla engagemanget i styrelserummet, både i det korta och det långa perspektivet. Läs mer här.

En styrelse blir aldrig bättre än sin ordförande

Arbetet i en värdeskapande styrelse är proaktivt. Som i alla lednings- och gruppsammanhang kan arbetet i styrelsen bli effektivare genom god planering och ledning. Det är grundläggande att merparten av tiden (i normalfallet) bör läggas på affärsverksamheten och framtidsfrågorna, men aldrig utan att de formella kraven åsidosätts.

Styrelsen är ett team, både i verksamheten och styrelserummet. Ett ofta blandat, hopplockat team som snabbt behöver jobba ihop sig för att kunna fokusera på de väsentliga frågorna och fatta beslut om de rätta resurserna för genomförande. För bolagets bästa. Då krävs det tydlighet kring roller, en god ledare (styrelseordföranden) och ett engagerat team.

Detta arbetar Agent A med.

Du kan nå oss här.